วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

Past Continuous Tense

การใช้ Past Continuous Tense (Tense อดีตกำลังทำ) อาจจะซับซ้อนนิดหน่อยในเรื่องของเหตุการณ์ เพราะถ้ามีเหตุการณ์สองเหตุการณ์ซึ่งซ้อนกันอยู่ ผู้เรียนต้องจำ
ให้ได้ว่าเหตุการณ์ไหนใช้ Tense อะไร

โครงสร้าง Past Continuous Tense

 • ประโยคบอกเล่า – Subject + was|were + V.ing
 • ประโยคปฎิเสธ – Subject + was|were + not + V.ing
 • ประโยคคำถาม – Was|Were + subject + V.ing

โดยปกติ Past Continuous Tense จะไม่ใช้แบบโดดๆ ตัวอย่างเช่น “เมื่อวานฉันกำลังอาบน้ำอยู่” I was taking a shower yesterday. คนที่ฟังประโยคนี้อาจจะรู้สึกงงๆ เพราะการพูดลักษณะนี้อาจจะรู้สึกค้างคา ดังนั้นแล้วมันควรจะมีประโยคนึงมาต่อท้ายเพื่อบอกให้รู้ว่าแล้วไงต่อ แล้วประโยคที่จะมาต่อท้ายต้องเป็น V.2

S + Was|Were + V.ing S + V.2 หรือ

S + V.2 , S + was|were + V.ing

 1. S + Was|Were + V.ing จะใช้กับเหตุการณืที่กำลังเกิดขึ้นในอดีต แล้วที่นี้
 2. S + V.2 คือเหตุการณ์ที่เข้ามาแทรก เข้ามาขัดจังหวะ

While I was talking a shower, the phone rang.
ฉันกำลังอาบน้ำอยู่ดีๆ โทรศัพท์ก็ดังขึ้นมา

Before the phone rang, I was taking a shower.
ก่อนโทรศัพท์ดัง ฉันกำลังอาบน้ำอยู่

I,He, She, It, A dogwaseating
You, We, They, Dogswereeating
was, were คือ ช่องที่ 2 ของ verb to be (is, am, are)

ตัวอย่างการใช้ Past Countinue

ใช้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ยกตัวอย่าง เมื่อฉันเดินไปทำธุระกรรมที่ธนาคารและได้พูดคุยกับคนหลายๆคน

 • I went to the bank yesterday. I was talking with some people about bitcoin fomo
 • My brother was eating some snack with my sister.
 • My girlfriend and her friends were playing game.
 • My cat was sleeping under the three.
 • What were you doing while I was playing bastketball?

สิ่งที่ควรจำสำหรับ Past Continuous

 • หน้า V.ing เราจะใช้คำสันธาน while, as (ในขณะที่)
 • หน้า V.2 เราจะใช้คำสันฐาน when, before (เมื่อ หรือ ก่อน)