วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

Past Simple Tense

Past Simple Tense หลักและวิธีการใช้และ ทำความเข้าใจแฃะสังเกตุโครงสร้างของรูปแบบประโยคถ้าเข้าใจตรงนี้ได้จะง่ายมาก Simple Tense ก็คือ อดีตซึงผ่านไปแล้ว ส่วนใหญ่จะไว้ใช้ในการเล่าเรื่องราวในอดีต หรือเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นไปแล้ว โครงสร้างก็คือ ประธานตามด้วยกริยาช่อง 2

โครงสร้าง Past Simple Tense

ประโยคบอกเล่าSubject + V.2
I slept
She Slept
They Slept
ประโยคปฎิเสธSubject + did not + V.1 (did มาจาก do not / does not)
She didn’t understand.
They didn’t walk yesterday.
ประโยคคำถามDid + subject + V.1
เอา did ซึ่งเป็นกริยาช่วยมาไว้หน้าสุด อย่าลืมถ้ามี did กริยาต้องเปลี่ยนกลับเป็น V.1 เท่านั้น เพราะ did ขโมยความเป็น V.2 ในอดีตเรียบร้อยแล้ว

อย่าลืมว่าเราต้องผันกริยา 3 ช่องให้ได้

วิธีการใช้ Past Simple Tense

Past Simple ถือว่าเข้าใจง่ายที่สุดเพราะเป็นการเล่าเรื่องราวในอดีต พูดง่ายๆคือมันเกิดขึ้นไปแล้ว ประธานทุกตัวจะใช้กริยาช่องที่ 2 เหมือนกันหมด ยกตัวอย่าง Ate (ยกเว้น was เพราะใช้กับประธานที่เป็นเอกพจน์ และ were ใช้กับพหูพจน์) วิธีจำง่ายๆ ให้จำหลักสำคัญของ Tense ว่ามันเป็นการเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาแล้ว เกิดขึ้นไปแล้ว (เป็นอดีต) มันจบไปแล้วครับนาย !

เหตุการณ์เกี่ยวกับเวลาที่พบได้บ่อย

 • Yesterday (เมื่อวาน)
 • Last month (เดือนที่แล้ว)
 • Last Simmer (หน้าร้อนที่แล้ว)
 • Five minutes ago (5 นาที่ที่แล้ว)

ตัวอย่างประโยค Past Simple Tense

 • We studied english last week. (เราเรียนภาษาอังกฤษสัปดาห์ที่แล้ว)
 • He bought a labtop last month. (เขาซื้อ labtop เดือนที่แล้ว)
 • My cat died two day ago (แมวของฉันตายเมื่อสองวันที่แล้ว)

ตัวอย่างประโยคปฎิเสธ

การใช้ประโยคปฎิเสธใน Past Sime tense เราจะใช้วิธีการเอา did not หรือ did’nt ใส่หน้าคำกริยาและเปลี่ยนเป็นช่องที่ 1 โดยไม่ต้องเติม s หรือ es

 • I didn’t see tom at the school yesterday. (ฉันไม่ได้เจอทอมที่โรงเรียนจเมื่อวานนี้)
 • We did not study english tomorrow. (เราไม่มีเรียนอังกฤษพรุ่งนี้)
 • He didn’t come to my party last week. (เขาไม่ได้มางานปาร์ตี้ของฉัรเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว)

ตัวอย่างประโยคคำถาม

ประโยคคำถามใน Past Simple นั้นจะเอา Did มาไว้ข้างหน้าประโยค ส่วนคำกริยานั้นให้ใช่ช่อง 1 เหมือนกัน โดยไม่ต้องเติม s หรือ es

 • Did you see john at the park yesterday. (คุณได้เจอจอนที่สวนไหมเมื่อวานนี้)
 • Did they study english last week. (พวกเขาได้ไปเรียนภาษาอังกฤษไหมสัปดาห์ที่แล้ว)