วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

Adverb (คำกริยาวิเศษณ์)

03 ก.พ. 2021
1562

Adverb คือคำที่เอาไว้ขยายคำกริยาและคำคุณศัพท์ หรือประโยค ตัวย่อ (Adv.) adverb ส่วนใหญ่จะลงท้ายพวก ly ตัวอย่างเช่น quickly, happily, sadly, slowly แต่ก็ไม่ใช่ทุกคำ เช่น never, very, always, fast

ตัวอย่าง Adverb ในประโยค

Adver ที่ใช้ขยาย verb

I always wake up at 10 a.m. (always ขยาย wake up)
ฉันตืนนอน 10 โมงเช้าเป็นประจำ

John ate quickly because he was late for work. (quickly ขยาย ate)
จอนกินข้าวเร็วเพราะเขาไปทำงานสาย

Adverb ที่ขยาย adjective

He is a very good person. (very ขยาย good)
เขาเป็นคนดีมากๆ

You are really kind. (really ขยาย kind)
คุณใจดีมากเลย

Adverb ที่ขยาย Adverb

The work extremely quickly. (extreamely ขยาย quickly)
พวกเขาทำงานกันเร็วมากๆ

Adverb ที่ขยายทั้งประโยค

Surprisingly, many people have nothing at all in savings. (surprisingly ขยายทั้งประโยคหลัง ‘,’)
ที่น่าแปลกใจคือ คนส่วนใหญ่ไม่มีเงินเก็บเลยแม้แต่น้อย

Unfortunately, many parents let their kids having too much sugar. (unfortunately ขยายทั้งประโยคหลัง ‘,’)
ที่โชคร้ายก็คือ พ่อแม่ส่วนใหญ่ปล่อยให้ลูกทานน้ำตาลมากไป