วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

ให้คำแนะนำเป็นภาษาอังกฤษ

บทสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการให้คำแนะนำ (Advice) สำหรับใครที่ต้องการทำอะไรซักอย่าง หรือขอคำแนะนำจากคนอื่น การตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้ คำแนะนำจะมีประโยชน์อย่างมาก เมือถึงคราวจำเป็นคำแนะนำที่ดีจะช่วยให้เขาได้พบกับทางออกและง่ายต่อการตัดสินใจสำหรับเขา ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น และแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาด ประโยคสนทนาอังกฤษในวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับให้คำแนะนำเป็นภาษาอังกฤษในแบบสั้นๆ

ประโยคให้คำแนะนำเป็นภาษาอังกฤษ

What should I do?ฉันควรทำอย่างไรดี?
You Should..คุณควรจะ
I need some advice. I want a new shirt. what color should i get ?ฉันต้องการคำแนำนำ ฉันอยากได้เสื้อตัวใหม่ ฉันควรจะซื้อสีไหนดี
Judging from you style, you should get a black one.ตัดสินใจจากสไตล์ของคุณแล้วกัน คุณควรเลือกสีดำ
I think I can not finish this project by this week. how should i do?ฉันคิดว่า ฉันทำโปรเจคนี้เสรจไม่ทันสัปดาห์นี้แน่ ฉันควรทำอย่างไรดี