วันจันทร์, 4 มีนาคม 2567

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่านและคำแปล มากกว่า 1000 คำ รวมคำศัพท์พื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้โดยแบ่งตามหมวด แยกประเภทให้อ่านและทำความเข้าใจได้ง่าย