วันอาทิตย์, 24 มกราคม 2564

การทักทาย

ฝึกพูดทักทาย คำทักทายเป็นภาษาอังกฤษแบบง่าย เข้าใจได้ไม่ยาก