วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

Conjunction (คำเชื่อม)

04 ก.พ. 2021
3730

Conjunction คือคำที่เอาไว้เชื่อมกัน ระหว่างประโยคและคำ ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อม โดยการเอาคำ วลี หรือ ประโยคมาเรียงให้มีความสัมพันธฺกัน คำประเภทนึงที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมนั่นคือ คำสันธาน หรือ Conjuction เช่น and, but, while, although, yet, for, so, nor, neither, or

ตัวอย่าง conjunction ในประโยค

I love you and her friend.
ฉันรักคุณ และเพื่อนของคุณ

She hates biology, but she loves math.
เธอชอบชีวะ แต่เกลียดเลข

Pete called me while i was driving.
ปีเตอโทรหาฉันตอนที่ฉันกำลังขับรถ

Conjunction สามารถแบ่งออกได้ 3 กลุ่ม

Coordinating Coonjunction

เป็นคำสันธานที่เอาไว้เชื่อมประโยคสองประโยคเข้าด้วยกัน โดยคำที่ถูกเชื่อมนั้นจะต้องมีความสำคัญเท่ากัน เช่น yet, and, but, for, nor, neither, or, so

and จะใช้สำหรับเชื่อมประโยคในทิศทางเดียวกัน
เช่น I love mother and father (ฉันรักแม่ และ พ่อ)

Yet และ but จะใช้เชื่อมสำหรับประโยคที่ขัดแข้งกัน
My friend worked hard but he did not succeed. (เพื่อนของฉันทำงานหนัก แต่เขาก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ)

for เอาไว้เชื่อมประโยคที่เป็นเหตุและผลกัน (for จะแสดงว่าเป็นเหตุ หรือ เพราะ)
She went in, for the door was open. เธอเข้าไป เพราะประตูเปิดอยู่

so เอาไว้เชื่อมประโยคที่เป้นเหตุและผลกัน (so แปลว่าดังนั้น)
The door was open so she went in. ประตูเปิดอยู่ ดังนั้นเธอจึงเข้าไป

nor และ neither จะเอาไว้ใช้เชื่อมประโยคที่เป็นเชิงปฎิเวธทั้งคู่
She nor I was there. เขาและฉันไม่อยู่ที่นี่ (She wasn’t there and i weren’t there.)

or เอาไว้เชื่อมประโยคที่เอาไว้ใช้แสดงทางเลือก
He wants to watch TV or play football

Subordinating Conjunction

เอาไว้เชื่อมประโยคใจความรองเข้ากับประโยคใจความหลัก เช่น after, because, if, although, since, that, when, as soo as

After (หลังจาก)
The boy cried after the girl left. เด็กผู้ชายร้องให้หลักจากเด็กผู้หญิงจากไป

because (เพราะว่า)
Peter was absent because he was sick. ปีเตอร์ขาดเรียน เพราะว่าเขาป่วย

Althought (ถึงแม้ว่า)
Althought it was cold. I went swimming. ถึงแม้ว่าฉันจะหนาว แต่ฉันก็จะไปว่ายน้ำ

Correlative Conjunction

Correlative Conjunction คำสันธานที่ต้องใช้คู่กันเสมอ เพื่อเชื่อมประโยคที่มีความหมายเท่าเทียมและสอดคล้องกัน

either .. or .. = ไม่.. ก็ (เลือกอย่างใดอย่างนึง)

You can either stay here or come with me.
คุณอยู่นี่ก็ได้ หรือไม่ก็ไปกับฉัน

If you need help can either ask Perter or Anna.
ถ้าคุณต้องการให้ช่วย สามารถถามปีเตอร์หรือไม่ก็แอนนาก็ได้

neither nor … = ไม่…และ (ไม่ทั้งสองอย่าง)

Alex neither watches TV nor reads newspaper.
อเล็กซ์ไม่ได้ดูทีวีและอ่านหนังสือพิมพ์

Neither Alex nor Peter came to the party.
ทั้งอเล็กซ์และปีเตอร์ไม่ได้มาที่ปาร์ตี้

as.. as.. = เท่ากัน

The weather this summer is as bad as last year. It hasn’t stopped raining for weeks.
อากาศในช่วงหน้าร้อนนี้แย่พอๆกับปีที่แล้ว ฝนไม่หยุดตกมาเป็นอาทิตแล้ว

Both .. and .. = ทั้ง.. และ

Both Paul and Alex liked the Horror movie.
ทั้งบอลและอเล็กซ์ชอบภาพยนต์สยองขวัญ

He speaks both English and Thai.
เขาพูดได้ทั้งอังกฤษ และ ไทย

not only… but also.. ไม่เพียงแต่… แต่อีกด้วย

Peter can play not only the piano but also the guita.
ปีเตอร์ไม่ได้เพียงแต่เล่นกีต้าได้เท่านั้น แต่ยังเล่นเปียนโนได้ด้วย

She is not only rich but also alegent.
เธอไม่ได้รวยอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังสง่างามอีกด้วย

My father not only brought me to the city but also found a good job for me.
พ่อของฉันไม่เพียงแต่พาฉันไปอยู่ในเมืองเท่านั้น แต่ยังหางานดีๆ ให้อีกด้วย