วันอาทิตย์, 10 ธันวาคม 2566

Discourse markers

09 ก.พ. 2021
4814

Discourse markers คือ คำศัพท์ หรือ วลี ที่เอาไว้ใช้เชื่อมประโยตเพื่อให้ประโยคนั้นเชื่อมกัน หรือโยงความหมายเข้าหากัน เพื่อให้ข้อความนั้นต่อเนื่อง จะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการอ่าน

Discourse Markers

 1. or/and (หรือ/และ) สิ่งที่อยู่หน้า or/and จะต้องเป็นสิ่งเดียวกัน กล่าวคือ ถ้าข้างหน้าเป็นประโยค ข้างหลังต้องเป็นประโยคด้วย
 2. but ใช้ในตอนที่ความหมายขัดแย้งกัน อะไรที่อยู่ข้างหน้า but จะต้องขัดแย้งกับสิ่งที่อยู่ข้างหลัง
 3. than (กว่า)
 4. because, since, for, as, seeing that, now that (เพราะว่า) ส่วนที่อยู่หน้าและหลังจะต้องเป็นประโยค
 5. due to, owing to, thanks to, as a result of, on account of, because of (เนื่องจาก)

ตัวอย่างประโยค Discourse Marker

 • basically (โดยพื้นฐาน หรือ ส่วนที่สำคัญ)
  Basically, you are spending too much money.
 • obviously (เห็นได้ชัด อย่างไม่ต้องสงสัย)
  Obviously, she is going to recieve the first class honours degree.