วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

AM กับ PM ใช้ยังไงให้ถูกต้อง หลายคนใช้ผิด

07 ม.ค. 2021
10281

หลักและวิธีการใช้ a.m และ p.m ไม่ให้สับสนในเรื่องของเวลา ซึ่งการบอกเวลาที่นิยมใช้กันในสากล จะระบุเวลาแบบ 12 ชั่วโมง ไม่ใช่ แบบ 24 เหมือนประเทศไทย ทำให้เกิดการนำ a.m และ p.m มาใช้ในการกำกับท้านตัวเลข เพื่อไม่่ให้สับสน หรือพลาดการนัดสัคญๆ

หลักการใช้ a.m. & p.m และวิธีการจำ

  • a.m จะเริ่มนับตั้งแต่เที่ยงคืนตั้งแต่ 24.00 ถึง 11.59 คือตอนเช้า
  • p.m จะเริ่มนับตั้งแต่เที่ยง 12.00 ถึง 11.59 (ซึ่งก้คือ 5 ทุ่ม) ตอนกลางคืน

ตัวอย่างวิธีการเขียนและการอ่านเวลา

หลายคนสับสนในการเขียน a.m และ p.m ซึ่งจริงๆแล้วเราจะเขียนแบบไหนก็ได้ แต่ถ้าหากต้องการเขียนให้ถูกต้องตามสากล (การเขียนทางธุรกิจ) ส่วนมากจะใช้วิธีการเขียนเครื่องจุดอยู่หลังตัวอักษรพิมพ์เล็กทั้งสอง เช่น a.m และ p.m

  • 7 a.m อ่านว่า seven a.m (7 โมงเช้า)
  • 10.05 a.m อ่านว่า Ten O five a.m. (เทน-โอ-ไฟฟ์) (สิบโมงห้านาที)