วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

Noun (คำนาม)

03 ก.พ. 2021
6930

Noun คือคำนาม ภาษาอังกฤษใช้ตัวย่อ (n.) เอสไว้ใช้เรียกแทนคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ความรู้สึก ซึ่งคำนามทั้งนี้มีทั้งรูปธรรม (จับต้องได้) และนามธรรม (จับต้องไม่ได้) ส่วนใช้จะขึ้นต้นการ การ หรือ ความ เช่น ความเคยชิน หรือ การทำงาน

ตัวอย่าง noun

  • ชื่อคน สัตว์ สิ่งของ สภานที่ – Anna, Hohn, Phuket, Thammasat University
  • คน สัตว์ สิ่งของ เหตุการณ์ – man, dog, pencil, football, building
  • สิ่งที่เป็นนามธรรม – knowledge, danger, happiness, relationship

ตัวอย่างประโยค noun

noun ทำหน้าที่เป็นได้ทั้ง กรรม และ ประธาน และยังเป็นส่วนเติมเต็มในประโยค

Noun ทำหน้าที่เป็นประธาน

Anna can write very fast.
แอนนาเขียนได้ไวมาก

My mother is a teacher.
แม่ของฉันเป็นครู

Noun ทำหน้าที่เป็นกรรม (object)

I bought a new house last month.
ฉันซื้อบ้านใหม่เดือนที่แล้ว

Peter rides a bike everyday.
ปีเตอร์ขี่มอไซทุกวัน.

Noun ทำหน้าที่เติมเต็มประโยค (complement)

My cousin is a doctor
ลูกพี่ลูกน้องของฉันเป็นหมอ

All i want is happiness.
สิ่งที่ฉันต้องการคือความสุข