วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

Present Continuous Tense

Present Continuous Tense เป็น tense ที่ใช้บ่งบองการกระทำที่กำลังเกิดขึ้น จะเกิดขึ้นตอนนี้หรือเกิดขึ้นในอนาคต มีการ plan (วางแผน) ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วิธีการใช้ present continuous tense

  • present continuous tense คือ Tense ที่ปัจจุบันกำลังทำ
  • Present คือ ปัจจุบัน
  • Continous คือ กำลังทำ

present continuous tense มีชื่ออีกชื่อนึงเรียกว่า Present Progressive Tens

โครงสร้างประโยค Present Continuous

ประโยคบอกเล่าSubject + is, am, are, V.ing
ประโยคปฎิเสธSubject + is, am, are + not + V.ing
ประโยคคำถามIs, Are + Subject + V.ing ? (ไม่ใช้ Am i ถาม)

การย่อรูปกริยา ทำความเข้าใขเรื่อง is am are วิธีการแปลให้รวม is am are กับ คำกริยาที่เติม ing ว่า กำลัง..

การใช้กล่างถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น หรือในช่วงเวลาอาทิตย์นั้น หรือเดือนนั้น อาจจะมีคำเหล่านี้อยู่ด้วย เช่น

  • now | right now ตอนนี้
  • at the moment ตอนนี้

I studing very hard
ฉันกำลังเรียนหนักมาก

Most students are using mobile phones.
นักเรียนส่วนใหญ่ใช้มือถือ

She is driving a car.
เธอกำลังขับรถ

He is sleeping in the room.
เขากำลังนอนหลับในห้อง

I’m running right now.
ฉันกำลังวิ่งอยู่ตอนนี้

การกล่าวถึงเหตุการที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคตแน่ๆ ส่วนใหญ่จะมีคำที่บ่งบอกอนาคตบอกอยู่ด้วยเช่น

  • tonight คืนนี้
  • tomorrow พรุ่งนี้
  • next week สัปดาห์หน้า
  • next year ปีหน้า

I’m studying English this month.
ผมกำลังเรียนภาษาอังกฤษเดือนนี้

He is going to the supermarket tomorrow
เขากำลังจะไปห้างวันพรุ่งนี้

They are coming to my house for party this Friday.
พวกเขากำลังจะมาปาร์ตี้ที่บ้านในวันศุกร์นี้

We are moving to London next year.
เรากำลังย้ายไปอังกฤษปีหน้า

She is seeing the doctor next month.
เธอกำลังไปหาหมอเดือนหน้า

ตัวอย่างประโยคคำถาม

Is she driving a car?
เธอกำลังขับรถใช่ไหม

Is he eating a noodle?
เขากำลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ใช่ไหม

Is anna working at the moment?
แอนนากำลังทำงานอยู่หรือป่าวตอนนี้

Are you coming with me to the party?
เธอจะมาปาร์ตี้กับฉันไหม

ตัวอย่างประโยคปฎิเสธ

You are sitting on my chair.
คุณกำลังนั่งเก้าอีของฉัน

I’m trying to fix them.

ฉันพยายามแก้ไข้มัน

ตัวอย่างประโยคบอกเล่า

We are not leaning right now.
เราไม่ได้เรียนอยู่ตอนนี้

I’m taking to my friends now.
ฉันกำลังคุยกับเพื่อนอยู่ตอนนี้

She is going to Singapore this week.
เธอกำลังจะไปสิงค์โปรสัปดาห์นี้

They are laughing at me now.
พวกเขากำลังหัวเราะฉันตอนนี้

John is not cleaning at the moment.
จอห์นไม่ได้ทำความสะอาดตอนนี้

Ann and Tom are having a chat about food.
แอน กับ ทอม กำลังคุยกันเรื่องอาหาร