วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

Pronoun คืออะไร ทำไมถึงเจอในข้อสอบ TOEIC ทุกครั้ง

31 ม.ค. 2021
1287

Pronoun คือคำที่เราใช้เรียกแทน คน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ (noun) และยังใช้แทนคำที่เคยกล่าวไปแล้ว หรือ กำลังจะกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้คำซ้ำซ้อนในประโยคนั้นๆ ซึ่งเราจะเรียกว่าคำสรรพนาม (Pronouns) จะมีคุณสมบัติที่เรียกว่าเหมือนกับคำนามเลย เพราะมันเป็นได้ทั้งประธานและกรรมของประโยค

Personal Pronoun (บุรุษสรรพนาม)

เอาไว้ใช้แทนบุคคล หรือสิ่งของที่เราใช้พูดถึง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

  • บุรุษสรรพนามที่ 1 (ตัวผู้พูด) คือ I และ we
  • บุรุษสรรพนามที่ 2 (ตัวผู้ฟัง) คือ you
  • บุรุษสรรพนามที่ 3 (สิ่งที่เราพูดถึง) คือ he, she, it, they

ตัวอย่าง

John likes to swim. He is a swimmer. (He ใช้แทน John)
จอนชอบว่ายน้ำ. เขาเป็นนักว่าบน้ำ

I have a pet. It is a dog. (it แทน dog)
ฉันมีสัตว์เลี้ยง มันคือหมา

Possessive Pronoun (สรรพนามเจ้าของ)

เป็นสรรพนามที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ คือ mine, yours, his, hers, its, theirs, ours

  • mine, yours, his, hers, its, theirs, ours คือ Pronoun ทำหน้าที่เป็นเหมือนคำนาม
  • my, your, his, her, its, their, our คือ Possessive Adjective จะต้องมีคำนามก่อนถึงจะขยายได้
  • his, her, its ไม่ว่าจะรูปของ Pronoun หรือ Adjective เขียนคล้ายกัน ต้องดูประโยคให้ดี

ตัวอย่าง

It’s mine.
มันเป็นของฉัน

Reflexive Pronouns (สรรพนามตนเอง)

คือสรรพนามที่ใช้บ่งบอกด้วยตัวเอง ส่วนใหญ่เป็นคำที่มี -self / -selves ลงท้านจะเป็น myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves

ตัวอย่าง

I’m not myself today
วันนี้ฉันไม่เป็นต้วของตัวเองเลย

You have yo tell him the truth yourself.
เธอควรบอกความจริงกับเขาด้วยตัวคุณเอง

Definite Pronoun (สรรพนามเจาะจง)

หรือเรียกอีกชื่อนึงว่า Demonstrative Pronouns คือ สรรพนามที่บ่งบอกชัดเจนว่าแทนอะไร เช่น this, that, these, those

ตัวอย่าง

That is incredible!.
นั่นมันเหลือเชื่อจริงๆ

These are Anna’s bag.
นี่เป็นกระเป๋าของแอนนา

Indefinite Pronoun (สรรพนามไม่เจาะจง)

สรรพนามที่ไม่ได้เน้นเฉพราะ หรือเจาะจงว่าเป็นใคร หรือสิ่งไหนกันแน่ เช่น
everyone, everybody, everything, someone, somebody, something, anyone, anybody, anything, each, another, either, one, no one, nobody, nothing, neither, others, many, several, both, few, all, more, most, some, such, any, none

ตัวอย่าง

Nobody is perfect.
ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ

Everybody loves somebody.
คนที่คนย่อมรักใครสักคน

Interrogative Pronoun (สรรพนามคำถาม)

คือสรรพนามที่ใช้ในการถาม เช่น Who, Which, What

ตัวอย่าง

Which one?
อันไหน

What happened!
เกิดอะไรขึ้น

Who is the winner?
ใครเป็นผู้ชนะ

Relative Pronoun (สรรพนามเชื่อมความ)

เป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนประโยคข้างหน้า อีกทั้งยังเป็นตัวเชื่อมของทั้งสองประโยคที่มีความหมายไปในทิศทางเดียวกัน เช่น Who, Which, that

ตัวอย่าง

The book that he wrote was the best-seller
หนังสือที่เขาเขียน เป็นหนังสือขายดี (That แทน the book)

The boy who is crying was punished by her mother.
เด็กชายคนที่กำลังร้องให้ถูกลงโทษโดยแม่ข้องเขา (ใช้ who แทน the boy)


เรื่องที่เกี่ยวข้อง